View Details << Back

ਕੱਟੇ ਹੋਏ ਫੱਲਾਂ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਤੋ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ

ਫੱਲ ਖਾਣ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੱਟੇ ਹੋਏ ਫੱਲ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇ । ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਢੇਰ ਸਾਰੇ ਫੱਲ ਕੱਟੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਤੁਸੀ ਉਸਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਵਲੋਂ ਨਾਲ ਖਾ ਨਾ ਪਾਏ ਹੋਣ , ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਅਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਉਂਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖੋ , ਜਿਸਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੰਗ ਬਦਲੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਾਜਾਪਨ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਵੇ । ਨੀਂਬੂ ਦਾ ਜੂਸ ਫੱਲ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਕਰ ਉਸਦੇ ਕੁਰਕੁਰੇਪਨ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮਾਂ ਤੱਕ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ।

ਇੱਕ ਨੀਂਬੂ ਦੇ ਰਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀ 1.5 ਕਟੋਰਾ ਭਰ ਦੇ ਫਲਾਂ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ ਬਣਾਏ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੋ । ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਸ ਕਟੇ ਹੋਏ ਫੱਲਾਂ ਉੱਤੇ ਨੀਂਬੂ ਨਚੋੜਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਫੱਲਾਂ ਉੱਤੇ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ । ਫੱਲਾਂ ਉੱਤੇ ਨੀਂਬੂ ਦਾ ਰਸ ਪਾਉਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਸਨੂੰ ਫਰਿੰਜ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲੋ । ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਆਇਡਿਆ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੋ ਤਾਂ ,ਤੁਸੀ ਫਲਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕਰ ਕਟੋਰੇ ਸਹਿਤ ਉਸਨੂੰ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਪੈਕੇਟ ਜਾਂ ਫਿਰ ਏਲਿਊਮਿਨਿਅਮ ਫੌਇਲ ਵਿੱਚ ਉੱਤੇ ਵਲ ਲਪੇਟ ਕਰ ਰੱਖ ਦਿਓ ।

ਫਿਰ ਉਸ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਛੇਦ ਕਰ ਦਿਓ । ਫੱਲਾਂ ਨੂੰ ਢੱਕਣ ਦੀ ਇੱਕ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਹ ਫਰਿੰਜ ਦੇ ਹੋਰ ਖਾਦ-ਪਦਾਰਥਾਂ ਤੋਂ ਉਸਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਅਵੇਗੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹਿਹ ਅਪਣੀ ਮਹਿਕ ਨੂੰ ਫਰਿੰਜ ਵਿੱਚ ਫੈਲਾਉਣਗੇ । ਆਪਣੇ ਕਟੇ ਹੋਏ ਫੱਲਾਂ ਨੂੰ ਡਿੱਬੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਬਰਫ ਮਿਲੇ ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ । ਇਸਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਫੱਲ 3 - 4 ਘੰਟਾਂ ਤੱਕ ਤਾਜੇ ਬਣੇ ਰਹਾਂਗੇ ।

ਪੰਜਾਬੀ ਅਨੁਵਾਦ ਤੇ ਪੇਸਕਸ : ਮਨਦੀਪ ਗਿੱਲ


   
  
  ਮਨੋਰੰਜਨ


  LATEST UPDATES  Advertisements